مطلب منتخب بیاتوعروسی

با همسران ریاست طلب چه کنیم؟

هیچ شوهری زیر بار این مسئله نمی‌رود که سختگیر و ریاست‌طلب است. به نظر خودش، او تنها دارد از شما مانند یک شوهر دلسوز و مهربان، محافظت و مراقبت می‌کند! بیشتر بخوانید