مطلب منتخب بیاتوعروسی

4 سوالی که یادتان می رود موقع ازدواج بپرسید!

اگر خیلی داغید و فکر می کنید همسرتان را یافته اید و با وجود همه مشکلات، عاشقش هستید، این سوال ها را از خود بپرسید و به آنها جواب دهید. جواب شما به این سوال ها نشان می دهد که عاطفه تان کجای این قصه است.

بیشتر بخوانید