مطلب منتخب بیاتوعروسی

چرا مردها باعث حسادت زنان می شوند؟

ریشه اصلی این آداب، این است که این مردها از مشکل کمبود توجه رنج می برند. آنها از درون قصد اذیت کردن شما را ندارند، شاید اگر بدانند که چه قدر شما را ناراحت می کنند، هیچ وقت این کار را نکنند. بیشتر بخوانید