مطلب منتخب بیاتوعروسی

عروسی در زنجان قدیم چگونه بود؟

آداب، رسوم و فرهنگ هر منطقه‌ای از کشور سرشار از غنا و ظرافت‌هاي خاص است. این آیین‌ها در درون خود، خرده فرهنگ‌هايي را نهفته كه شالوده و اساس فرهنگ آن ملت را بنیان می‌نهد.

بیشتر بخوانید