مطلب منتخب بیاتوعروسی

درتعاليم ديني تامين جهيزيه بر عهده زن است؟

هنگامي كه يك زوج زندگي مشتركي رابا هم آغاز مي كنند برآوردن نيازها برعهده طرفين مي باشد و نه فقط برعهده زن يا مرد. بیشتر بخوانید