مطلب منتخب بیاتوعروسی

ازدواج‌های ممنوع از دیدگاه اسلام

در دین مبین اسلام فرد مسلمان حق ازدواج با كافر و مشرك را ندارد. چه به طور دائم، چه به طور موقت. بیشتر بخوانید